KKP

Vrij Pistool
Het vrij pistool is een enkelschotswapen (of een meerschotswapen geladen met 1 patroon) geschikt voor .22LR (5.6 mm) randvuurmunitie. De enige beperkingen zijn dat de kolf niet voorbij het polsgewricht mag reiken en dat het richtmiddel van het type keep/korrel is. Er zijn geen beperkingen v.w.b. trekkerdruk, loop/vizierlengte, gewicht e.d. Ook electronisch gestuurde trekkers zijn toegestaan.
De schiethouding is vrijstaand en het wapen wordt met 1 hand vastgehouden. De afstand tot de schijf is 50 meter. Geschoten wordt op de internationale wedstrijdschijf voor pistool met ringen van 10 tot 1. De diameter van de 10-ring is 50 mm en die van de 1-ring 500 mm. De diameter van de zwarte roos is 200 mm.
De wedstrijd bestaat uit 2 proefkaarten en 12 wedstrijdkaarten van 5 schoten elk. De totale tijdsduur van een wedstrijd is 2 uur.


Meesterkaart Licht Kaliber
De kleinkaliberrevolver en het -pistool zijn meerschotswapens geschikt voor .22LR (5.6 mm) randvuurmunitie. De toegestane richtmiddelen zijn keep/korrel. Het wapen moet passen in een rechthoekige doos met inwendige afmetingen van 300 x 150 x 50 mm. Het maximale (ongeladen) gewicht is 1400 gram en de minimum trekkerdruk is 1000 gram. Er worden maximaal 5 patronen geladen.
Er wordt geschoten op de internationale wedstrijdschijf voor pistool met ringen van 10 tot 1. De diameter van de 10-ring is 50 mm en die van de 1-ring 500 mm. De diameter van de zwarte roos is 200 mm.
De schiethouding is vrijstaand en het wapen wordt met 1 hand vastgehouden. De afstand tot de schijf is 25 meter. De schietdiscipline (KNSA Meesterscherpschutter of Meesterkaart) bestaat uit 10 proefschoten en 40 wedstrijdschoten. Een wedstrijd bestaat uit 2 keer 5 proefschoten en 8 keer 5 wedstrijdschoten. Elke serie duurt maximaal 6 minuten.


Sportpistool Licht Kaliber
De kleinkaliberrevolver en het -pistool zijn meerschotswapens geschikt voor .22LR (5.6 mm) randvuurmunitie. De toegestane richtmiddelen zijn keep/korrel. Het wapen moet passen in een rechthoekige doos met inwendige afmetingen van 300 x 150 x 50 mm. Het maximale (ongeladen) gewicht is 1400 gram en de minimum trekkerdruk is 1000 gram. Er worden maximaal 5 patronen geladen.
De schiethouding is vrijstaand en het wapen wordt met 1 hand vastgehouden. De afstand tot de schijf is 25 meter.
De wedstrijd bestaat uit twee gedeelten:
• De eerste helft wordt geschoten op de internationale wedstrijdschijf voor pistool met ringen van 10 tot 1. De diameter van de 10-ring is 50 mm en die van de 1-ring 500 mm. De diameter van de zwarte roos is 200 mm. Er worden 35 schoten gedaan: 1 proefkaart van 5 schoten en 6 wedstrijdkaarten van elk 5 schoten. De tijdsduur voor elke kaart is 6 minuten.
• Het tweede gedeelte van de wedstrijd bestaat uit 35 schoten snelvuur. Geschoten wordt op z.g. klapschijven. Deze schijven staan voor elk schot 7 seconden weggedraaid en vervolgens 3 seconden met de schijf naar de schutter toe. De gebruikte schijf is de internationale snelvuurschijf, met ringen van 10 tot 5. De diameter van de 10-ring is 100 mm en die van de 5-ring 500 mm. Ook hier is er 1 proefserie van 5 schoten en 6 wedstrijdseries van 5 schoten elk.